TANITIM

Üniversitemizin Özel Eğitim Bölümü, özel eğitim öğretmenliği lisans programıyla özel gereksinimleri olan bireylerin gelişimi, toplumsal yaşama katılımı ve bağımsız yaşamaları için bilimsel dayanaklı eğitimler sunabilecek mesleki niteliklere sahip, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı özel eğitim öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda Özel Eğitim Öğretmenliği Programımız 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Ayrıca bölümümüz özel eğitim alanında ulusal ve uluslararası nitelikli araştırma-geliştirme çalışmaları gerçekleştirmeyi ve toplum hizmeti odaklı projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Özel eğitim bölümümüz özel eğitim alanında araştırmalar yapabilecek ve farklı disiplinlere yönelik bilgi birikimine sahip araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirme amacı doğrultusunda, Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü ile ortak bir disiplinlerarası tezli yüksek lisans programı açmıştır. Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı 2019-2020 Güz Döneminde öğrenci alımına başlamıştır ve her güz döneminde aktif olarak öğrenci alımına devam etmektedir. Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans Programına ilişkin daha detaylı bilgilere buradan ulaşılabilir. Bunun yanı sıra, bölümümüz kaynaştırma/bütünleştirme odaklı hizmetler kapsamında fakültemizde yer alan diğer bölümlerde dersler vererek aday branş öğretmenlerinin özel eğitim bilgi, beceri ve mesleki yeterliklerini artırmayı amaçlamaktadır.

Bölümümüz öğretim elemanları özel eğitim alanıyla ilişkili lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte ve tezler yürütmektedir. Ayrıca, özel gereksinimli bireyler, onların aileleri ve eğitimcilerine yönelik seminer, sosyal sorumluluk çalışmaları ve Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere farklı devlet kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapılan öğretmen eğitimleri aktif olarak sürdürülmektedir.